Aistí ar an Nua-Ghaeilge: In Ómós do Bhreandán Ó Buachalla

Aistí ar an Nua-Ghaeilge: In Ómós do Bhreandán Ó Buachalla

Aidan Doyle, Siobhán Ní Laoire


Contributions to trendy Irish linguistics devoted to the overdue Prof. Breandan O Buachalla in 2006 via exclusive former scholars. unfortunately Prof. O Buachalla gave up the ghost in 2010.

IMPORTANT word: Please notice that every one the contributions are written within the Irish language; there's no English language model of the texts. Contents are as follows:

BRIAN Ó CATHÁIN Gaeilge Inis Oírr agus Gaeilge Chontae an Chláir; ROIBEARD Ó MAOLALAIGH Coibhneas idir consan (dh/gh) agus guta i stair na Gaeilge; MÁIRTÍN Ó MURCHÚ Tuilleadh beag faoin 2ú iolra den Mhodh Ordaitheach; MÁIRE NÍ CHIOSÁIN Meath na Gaeilge i gCléire; CONCHÚR Ó GIOLLAGÁIN Gnéithe de stair theorainn na Gaeltachta; JOHN WALSH Ón bhforbairt thionsclaíoch cross dti an phleanáil teanga - éabhlóidiú Údarás na Gaeltachta; AIDAN DOYLE An fhaí chéasta leanúnach sa Nua-Ghaeilge; JAMES MCCLOSKEY Déantús an chlásail i gcanúintí na Gaeilge; NANCY STENSON Ar scáth a chéile - an Ghaeilge, an Béarla agus an briathar faigh; PEADAR MAC CUILLINN Gnéithe de na focail suairc agus suairceas sa 18ú haois.

Show sample text content

Download sample