Filosofihistorie

Filosofihistorie

Gunnar Skirbekk, Nils Gilje, Anne Granberg


Boken er en innføring i europeisk filosofihistorie. Boken legger særlig vekt på politiske teorier og fremvekst av vitenskapene. Den er primært skrevet for førstesemesterstudiet på universiteter og høyskoler. Med litteraturliste og register.

Show sample text content

Download sample