Sauermugg

Sauermugg

Stig Sæterbakken


Etter de siste års kritikerroste romaner Siamesiske og Selvbeherskelse, avslutter Sauermugg det som på mange måter er å betrakte som en triologi.I denne romanen introduseres vi for Stig Sæterbakkens modify ego, Sauermugg. Boken er skrevet som en frittflytende tankestrøm der fortid, nåtid og ville spekulasjoner blandes sammen i en energisk og uforutsigbar tekst. Tankesprangende er mange og drastiske. excessive refleksjoner avløses av smertelige barndomsminner. Scener fra et ekteskap veksler mellom det opprivende og det absurd komiske, fortalt med hat i det ene øyeblikket, med fortvilelse og selvbebreidelse i det neste.

Show sample text content

Download sample