Solidaritet utan gränser : Tal och texter i urval

Solidaritet utan gränser : Tal och texter i urval

Olof Palme


Palme var en talekonstens mästare. Här presenteras ett nytt urval av Olof Palmes tal och texter. Här finns hans klassiska tal, males också sådana som inte publicerats tidigare och som breddar bilden av Olof Palmes politiska gärning. Olof Palme är en av det svenska 1900-talets centrala politiska gestalter. Han satte som partiledare och statsminister sin prägel på den svenska samhällsdebatten less than flera decennier och stod i hög grad i fokus för det politiska livet. Respekterad och älskad, males också stridbar och hatad. Olof Palme var internationalisten som personifierade en vidgad solidaritet och som själv gjorde avtryck i många delar av världen. Boken inleds med tre texter om Olof Palme av Majgull Axelsson, Gunnar Fredriksson och Helle Klein.

Show sample text content

Download sample