Språkteorier och språkspel: Fem moderna språkteorier ur en Wittgensteininspirerad synvinkel

Språkteorier och språkspel: Fem moderna språkteorier ur en Wittgensteininspirerad synvinkel

Pär Segerdahl


Den här boken har Ludwig Wittgensteins språkspelsanalogi som utgångspunkt. Författaren visar hur Wittgensteins språkspel kan tillämpas genom att presentera och undersöka idéer hos fem moderna språkteoretiker: Putnam, Searle, Davidson, Grice och Chomsky.

De olika idéerna förklaras ingående i särskilda avsnitt och läsaren får därmed en god introduktion until de grundläggande frågeställningarna inom semantik, meningsteori, talaktsteori och pragmatik. Varje presentation följs av en filosofisk undersökning som på ett konkret sätt visar Wittgensteins arbetssätt, dess användbarhet och aktualitet. På så sätt förs läsaren in i Wittgensteins filosofi – inte som en lärobyggnad utan som ett sätt att arbeta.

Show sample text content

Download sample